Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Browser has a deprecated constructor in /home/peclukow/public_html/bip/panel/libs/Functions/Browser.php on line 38

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 132 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące zł) i dzieli się na 6 264 (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset zł) każdy.

Podstawowe dane z bilansu na dzień 31.12.2017 r.

 • Aktywa trwałe - 11 283 907,14 zł
 • Aktywa obrotowe – 3 748 803,99 zł
 • Aktywa razem – 15 032 711,13 zł
 • Kapitał własny – 10 386 073,60 zł
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 4 646 637,53 zł

 • Historia zmian dokumentu
  • Zmieniono dokument dnia 2018-07-02 08:20:56 przez Tomasz Boreczek
  • Opublikowano dokument dnia 2016-02-19 11:02:46 przez Zbigniew Lipiński
  • Dodano dokument dnia 2016-02-19 11:00:21 przez Zbigniew Lipiński

Historia zmian dokumentu

 • Zmieniono dokument dnia 2018-07-02 08:20:56 przez Tomasz Boreczek
 • Opublikowano dokument dnia 2016-02-19 11:02:46 przez Zbigniew Lipiński
 • Dodano dokument dnia 2016-02-19 11:00:21 przez Zbigniew Lipiński